n@rvesnet

icon

tegning, form og farge

Tegning, form og farge

Tegning, form og farge har fulgt meg hele livet ... akkurat som mangfoldiggjøring og trykking. Som guttunge elsket jeg stempler og potettrykk, og lagde firmaavis på spritstensil: som voksen har jeg vesentlig livnært meg av trykk og førtrykk. Som guttunge tegnet jeg hele tiden, feide gjennom Åke Skiølds kurs i 6. klasse og FAS School in Commercial Art & Design parallellt med gymnaset. På åttitallet dro jeg meg gjennom Westerdahls Reklameskole, og fikk markedsføring langt opp i halsen. Den dag i dag mener jeg at reklame i størst mulig grad skal være informasjon og ren presentasjon, og at effekter for effektenes egen skyld er noe fanteri.

Tidligere var tusjtegning min store lidenskap. Portretter, karikaturer, plakater, kalligrafi og teknisk tegning. En skadet høyrehånd satte stopper for dette, og leddgikt har umuliggjort det. Men skissing går fremdeles bra ... og så kom heldigvis digitalalderen.

Digital formfremstilling

Skjønt heldigvis? For min egen del, så absolutt. Ved hjelp av scanner og mer eller mindre avansert programvare, var jeg tilbake i stolen igjen. Men for mange som ikke klarte omstillingen til skjerm, var det spikeren i kisten. Typografer, reproteknikere og trykkere ble overflødige i hopetall, og enhver ble sin egen "designer" gjennom mer eller mindre gratis og "smart" programvare og det allesteds nærværende internett; smekkfullt av skrifter og clipart. Men i dette ligger et par fallgruber. Én er at alt blir mer eller mindre likt, en annen at svært mye blir ubalansert og direkte stygt når det faglige degenererer. En tredje er at uvitende ofte bruker helt feil fremgangsmåte ... jeg tenker da ikke på direkte kunst, men grafisk produksjon.

Vektorgrafikk kontra bitmap

I digital formfremstilling er det to vesensforskjellige fremgangsmåter: vektorgrafikk og bitmapgrafikk - eller pikselgrafikk, om man vil. Sistnevnte har nærmest alle mer eller mindre et ubevisst forhold til. Til og med profesjonelle har ofte et ubevisst forhold til dette. Faktisk er det en del såkalte "profesjonelle" som rett og slett ikke vet hva vektor er for noe.

bitmap vs. vector
Denne figuren viser sterkt overdrevet forskjellen:
Vektor til venstre gir skarpe konturlinjer og segmenterte overganger i farge.
Bitmap til høyre gir rufsete kontur med flyt i fargeoverganger.
Vektor er matematisk basert, og kan skalere uendelig. Bitmaps er bundet til den oppløsning den er tegnet i, og forstørrer uskarphet. *)

Beziérkurver

Vektorgrafikk er basert på "Beziérkurver" - en matematisk metode, hvor linjer og figurer kontrolleres av minimum 2 punkter kalt "noder". 2 noder gir en linje; 3 noder eller fler gir en figur. Hver node har muligheten å gi egenskapene "rett linje" eller "kurve" til neste kontrollpunkt. Ved egenskap "kurve" gis 2 kontrollpunkter - "hanker" - som styrer kurven mot neste kontrollpunkt.

vektorgrafikk vektorgrafikk vektorgrafikk

Alle linjer kan gis strektykkelse og farge, og alle figurer gis fyllfarge - også gradert. Gradert farge er også matematisk styrt, og går vanligvis i opptil 256 jevne steg i segmentene. Eller man kan for hand tegne inn segmenter av fri form.

Denne metoden benyttes i tekniske tegneprogrammer med behov for nøyaktighet ned til Ångstrøm. Den benyttes i alle avanserte programmer for 3D-modellering, og er dessuten grunnlaget for flash-teknologien og spin-off av denne. Den har høyere læringsterskel enn de fleste populære tegneprogrammer basert på piksler, men gir til gjengjeld absolutt gjengivelse når tegningen skal skaleres for reproduksjon.

Pikselgrafikk

Pikselbasert grafikk, bitmapgrafikk, er basert på et antall firkanter fordelt på lengde ganger bredde, hvor hver firkant kan ha en mulig farge (eller ingen farge, forsåvidt). I det øyeblikk et slikt arbeid lagres, er det støpt fast. Ved skalering oppover - altså en dokumentstørrelse høyere enn originalen - får man utjevning av konturer og uskarphet proporsjonalt økende med den prosentvise forstørrelsen. Ved skalering nedover, får man ofte en unormal tilnærming av fargene innbyrdes; resulterende i en "halo". Særlig er tapskomprimerende filformater utsatt for dette.

Pikselgrafikk er uovertruffen i gjengivelse av sjatteringer, også kalt "farger i forløp" eller "gradients". Men denne metoden er opprinnelig ment for ren fotografisk bildebehandling, og medfører uhyggelig store filer ved overføring til større trykk eller print.

Modus operandi

Ut fra dette, burde det være klart at en grafisk formgiver bør arbeide med vektor. Man legger inn en innscanning eller bitmapskisse i et vektorbasert tegneprogram, og tegner over det. Ut fra en vektortegning kan man alltid eksportere til bitmap av valgfri størrelse, for så å legge til ønskede effekter. Veien tilbake er omtrent umulig. Det finnes programvare som "tracer" bitmaps til vektor: resultatet er oftest så komplisert å behandle at man likegodt kunne startet fra scratch.

Vektorbaserte tegneprogrammer er ofte dyre. Innen DAK-verdenen spesielt (AutoCad), og innen etablerte "industristandarder" som Adobe Illustrator. Min egen CorelDRAW ligger på samme linje, skjønt noe bedre tatt i betraktning at man får med fullblods ombrekking på kjøpet. Men det finnes utveier for fillefranser. Opensource "Inkscape" er fullt på høyde med Illustrator teknisk sett; det er bare eksport/import av filer som henger igjen, grunnet proprietære filformater.

Undertegnede har arbeidet med digital formfremstilling siden midten av åttitallet, og er lettere sjokkert over hvordan programvareleverandører forsøker å snike seg til monopol. Følgende filformater er ukompromitterte: SVG (Scalable Vector Graphics) og PNG (Portable Network Graphics). PDF (Portable Document Format) er avhengig av versjon lagret av author (som bør lagre som Acrobat 4), likedan EPS (Encapsulated Post Script) som bør lagres til versjon 7 for å gå hjem globalt.

Vanskelig? Kanskje, men det må muligens til for å unngå kanskje kostbare misforståelser. Jeg kan rydde opp i slikt for deg, og er stort sett alltid tilgjengelig via den mail som er oppgitt i overskriften.


*)All grafikk på denne siden er selvfølgelig bitmaps, idet det er snakk om skjermgjengivelse - imidlertid er det mulig med noen moderne nettlesere å bruke SVG som bilde, og slike vil være uendelig skarpe uansett skjermoppløsning. Men dette gjelder ikke alle; derfor har jeg ikke lagt inn scalable vectors på disse sidene.